"Kirjoittaminen on kuvataidetta"

 

Yhdysvaltalainen Natalie Goldberg on kirjailija, kirjoittamisen opettaja ja kuvataiteilija, joka on kehittänyt improvisaatiota ja treeniluontoista kirjoittamista korostavan menetelmän. Se saattaa kirjoittajan tietoiseksi luovan ja kriittisen vaiheen erilaisuudesta ja ohjaa etenemään vaihe vaiheelta. Goldbergin oppeihin voi perehtyä teoksista Avoin mieli (2004), Luihin ja ytimiin (2004)Lukeva mieli (2006) sekä Hyvä kaukainen ystävä (2009).

 

 

 

Goldbergin menetelmä on yksinkertainen ja oivaltava. Hän käyttää kirjoittamisen apuna vertauskohtia kuvataiteesta ja muistuttaa aistihavaintojen tärkeydestä. Puran tässä osiin hänen työpajansa "Writing is a visual art", joka marraskuussa 2003 pidettiin Taosissa Uudessa Meksikossa. Osia yhdistelemällä voi luoda erityyppisiä kirjoitustuokioita.

 

1. Muistutus rakenteen rikkomisesta (breaking the structure)

2. Mielen ankkurointi (anchoring the mind)

3. Ajastetut kirjoitushetket (timed writing)

4. Ääneen lukeminen (reading aloud)

5. Mieleen palauttaminen (recall)

6. Ryhmäulottuvuuden hyödyntäminen

7. Treenikirjoittaminen (timed writing practice)

8. Kirjoittatreffit (writing retreat, writing with a friend)

9. Apinamieli ja muusa (monkey mind, coach)

10. Kuvataiteen keinoja kirjoittamisessa

 

Rakenteen rikkominen

Kurssisali on järjestetty tasaisiin tuoliriveihin. Salissa istuu kuutisenkymmentä ihmistä. Ensimmäiseksi Goldberg kehottaa siirtämään tuolit hajalleen. Jos luokka aluksi muistutti geometriseen järjestykseen leikattua barokkipuutarhaa, on se nyt villiintynyt metsikkö.

 

Tuolirivien hajottaminen havainnollistaa lineaarisen mallin rikkomista. Kirjoittajan on unohdettava oppimansa viivasuora järjestys ja pantava mielen rakenteet uusiksi. Tuolien siirtely jouduttaa myös uuden ryhmän tutustumista - siitä seuraa tönimistä, naurua, anteeksipyytelyä. Kenen vieressä nyt istunkaan, onko tuoli liian lähellä naapuria? Nopea vilkaisu ja hymyily. Naapuri näyttää ystävälliseltä.

 

Konkreettinen malli rakenteen rikkomisesta auttaa sisäistämään asian kirjoittamiseen. Kun tila pienellä liikehtimisellä otetaan haltuun, jännitys heltiää ja outo paikka tuntuu turvalliselta.

 

Mielen ankkurointi

Mielen ankkurointi tarkoittaa virittäytymistä. Zeniä harjoittava Natalie Goldberg käyttää ankkurointiin hiljentynyttä mietiskelyä ("istumista") ja mietiskelykävelyä. Hiljaisuus kestää kymmenisen minuuttia. Goldbergin kursseilla hiljennytään myös opetusrupeaman lopuksi, joten hiljaisuus on itse tapahtumaa syventävä kehys. Hiljaisuus erottaa arjesta ja auttaa keskittymään itse kirjoittamiseen. Tavallisimpia esteitä kirjoittamisen aloittamiseen ovat muut arkipuuhat, joita ”pitää tehdä”. Siksi kirjoittamisaika on hyvä irrottaa muusta omaksi kokonaisuudekseen, jota arkiajatukset eivät häiritse...

 

Edellinen ote

on  Sanasta kuvaksi - kuvasta sanaksi -teoksesta, jonka julkaisin yhdessä kuvataideopettaja Marja-Liisa Kaltilan kanssa vuonna 2008.

 

Natalie Goldberg on vaikuttanut kirjoittamiskäsitykseeni voimakkaaasti. Osallistuin hänen työpajaansa Taosissa, Uudessa Meksikossa vuonna 2003. Suomensin hänen kirjoittamisoppaistaan Avoimen mielen ja Hyvän kaukaisen ystävän.  Käytän Goldbergin treenikirjoittamismenetelmää improvisaatioissa sekä kirjoittamisen opetuksessa että omassa kirjoittamisessa.

 

Goldbergilaisessa kirjoittamisnäkemyksessä on yhtymäkohtia surrealistitaiteilijoiden tapaan tulkita maailmaa.  Ehkä tärkein yhdistäjä on usko sattuman merkitykseen.  Minä uskon, että sattumaa voi harjoitella.