Tietokirjailijan%20kirja.jpg


Kaleva 17.6.2019


Mikä tietokirjassa toimii, ja mikä sitten ei?


OPAS TIETOKIRJOITTAJALLE


Tiina Raevaara - Urpu Strellman: Tietokirjailijan kirja. Docendo 2019.Tietokirjailijan kirja on tuhti teos tietokirjan tekemisestä. Se kattaa koko prosessin ideoinnista valmiin kirjan markkinointiin.


Tiina Raevaaran ja Urpu Strellmanin kädestä pitäen -opas tulee tarpeeseen.


Pelkkä tietokirjallisuuden käsite on kaivannut selvennystä. Usein se sekoitetaan tutkijoiden asiantuntijoille suuntaamaan tiedekirjallisuuteen. Tietokirjailija ei kirjoita tutkijoille vaan yleistajuistaa tiedettä suurelle lukijakunnalle.


Kirja esittelee myös meillä vasta vähän tunnetun, mutta jo suositun luovan tietokirjallisuuden. Nimitys tarkoittaa tietokirjaa, joka kaunokirjallisuuden keinoja käyttäen tarjoaa tiedon ohella lukuelämyksen. Lajiin kuuluvat esimerkiksi esseet, reportaasit ja osa elämäkerrallisesta kirjallisuudesta.


Tieto- ja kaunokirjallisuuden rajoilla kulkeva essee sotketaan monesti esseeksi sanottuun tenttivastaukseen, vaikka tällä ei ole mitään tekemistä varsinaisen esseen kanssa.


Luvussa Kuinka elää kritiikin kanssa? puhutaan "huonosta kritiikistä" tarkoittaen ei-kiittävää arvostelua.


Ilmaisu on epätarkka, sillä kritiiikki on huono vain silloin, kun se on kehnosti kirjoitettu tai perustelematon. Vaikka arvostelu ei ole kehuva, se voi silti kritiikkinä olla hyvä.


Hieman raskaaksi lukemisen tekee se, että Tietokirjailijan kirja on painettu pienehköllä kirjasimella.


Vielä hämärämmin teksti näkyy harmaapohjaisissa tietolaatikoissa. Olisi ehkä kannattanut kasvattaa kirjainkokoa luettavuuden vuoksi, vaikka kirjassa onkin jo paksuutta.


Muuten Tietokirjailijan kirja on toteutettu lukijaa lähestyvästi aina kantta myöten. Lähtökohtana on ajatus siitä, mikä tietokirjassa toimii, mikä ei. Tekijät rohkaisevat kokeilemaan muitakin kuin tietokirjan perinteistä rakennetta ja ottavat mukaan oman kokemuksensa, mikä väliin hauskastikin havainnollistaa teoksen fakta-aineistoa.


MARJA-RIITTA VAINIKKALA