PC300022-normal.jpg

 

Tosimmat lauseet

 

Fragmentteja

Markku Envall: Vastassa kulman takana. WSOY 2013

 

Aforistikkona ja esseistinä tunnetun kirjailija-tutkija Markku Envallin uusien teos koostuu fragmenteista. Lajista käytetään joskus nimitystä sirpale tai katkelma, ja onpa fragmentteja sanottu myös todellisuuden tisleiksi ja sielun ysköksiksi.

 

Envallilainen fragmentti yhdistää aforismin ja esseen ainekset, siten se on välitilassa.

 

Yksi kokoelman fragmenteista kuuluu: "Aforistikko ja esseisti on tyhmentymisen vaarassa. Kun hän etsii raikkaita totuuksia, ne vanhat ja vakiintuneet, joiden mukaan maailma menee, jäävät vähälle huomiolle. // Vastoinkäymisistä ei saa lannistua. Avuliaisuuden saa takaisin. Matkailu avartaa. //Miksi tosimpien lauseiden pitää olla niin huonoa kirjallisuutta."

 

Teos sisältää ajatuksia kirjallisuudesta, uskonnosta, lastenkasvatuksesta, parisuhteesta, kustantajista ja erilaisista olemassaolon tavoista.

 

Fragmentti on kiehtova laji, mutta monet "sirpaleet" tuntuisivat sittenkin toimivan terävämmin aforismiksi tiivistettynä tai avarrettuna esseeksi. Lukiessa tulivat mieleen aforismin terävyys ja esseen syvyys - niitä jäin kaipaamaan.

 

Vastassa kulman takana on pieni ja painava kokoelma. Se jakautuu kahdeksaan osastoon, joita ei ole nimetty. Osastojako ei perustu tekstien teemoitteluun, vaan se antaa tarpeellisia hengähdystaukoja lukijalle. Lukijalle olisi kuitenkin ollut suunnistusapua osastojen teemallisesta jaosta, vaikka se saattaakin olla fragmentaarisuuden periaatetta vastaan. Onhan fragmentaarisuuden sanottu heijastavan modernia epäjatkuvuutta ja merkityksien hajoamista.

 

Merkityksien hajoamisesta ei kuitenkaan ole kyse tässä kokoelmassa - niin vahvasti Markku Envall ottaa kantaa sekä elämän peruskysymyksiin että sen ilmiöihin.

 

Kokoelma ei ole sellainen, joka luettaisiin yhtä päätä. kokonaan. Se saattaisi sopia esimerkiksi erilaisten pohdiskelevien keskusteluryhmien käyttöön, jolloin yksittäinen fragmentti toimisi keskustelun alustuksena.

 

Marja-Riitta Vainikkala