Kaleva 12.4.21

Mazzarella-krit%2021.jpg

 

Kun kalenteri tyhjeni

 

PÄIVÄKIRJATEOS

Merete Mazzarella: Syksystä syksyyn, suom. Raija Rintamäki. Tammi 2021.

 

"On ollut erikoinen kokemus kirjoittaa elämästään samalla kun elää sitä", Merete Mazzarella sanoo päiväkirjamaisessa teoksessaan Syksystä syksyyn. Hän kirjaa ajatuksiaan syyskuusta 2019 seuraavaan syyskuuhun.

 

Ratkaiseva käänne tapahtuu 13.3.2020, jolloin Mazzarellan varauksista täyttynyt kalenteri tyhjenee päivässä. Kirjailijaesiintymiset ja seminaarit peruuntuvat, koronavirus on saapunut. Myös 75-vuotispäiväksi varattu matka ja sukujuhla peruuntuvat.

 

Kirjoittaminenkaan ei enää tuota samanlaista iloa kuin aiemmin. Syyksi Mazzarella arvelee vahvistuvaa tietoa kuoleman väistämättömyydestä. Miten loppuaikansa haluaa käyttää, kauanko onnellinen parisuhde vielä kestää ennen kuin jommankumman on lähdettävä?

 

Päiväkirja etenee ajantasaisesti ilman myöhempiä jälkiviisaita lisäyksiä. Ensin eletään aikaa ennen pandemiaa, sitten aikaa sen tultua.

 

Osa tekstin tehosta on juuri siinä: lukija saa kokea, kuinka maailma yhtäkkiä muuttuu ja kuinka isotkin muutokset lipuvat osaksi arkea.

 

Kritiikittä se ei kuitenkaan suju. Mazzarella arvostelee erityisesti ikääntyneiden eristämistä, joka tapahtui kuin heidät saatettaisiin syyntakeettomina holhouksenalaisiksi. Terveys ei säily sillä, että ihmiseltä suljetaan mahdollisuus tuntea läheistensä läsnäolo.

 

Koronakevään kuluessa kirjoittaminen osoittautuu taas tärkeäksi. Siitä tulee mielekkyyden ja järjestyksen luomisen väline.

 

Kirjoittamisessa "on rohjettava sekoittaa korkeaa ja matalaa, suurta ja pientä, aluksi ehkä myös tyydyttävä keräämään pelkkiä katkelmia siinä toivossa, että ne voi aikanaan yhdistää kokonaisuuksiksi."

 

Syksystä syksyyn on ehkä vähemmän henkilökohtainen kuin Mazzarellan aiemmat esseetyyliset teokset, sillä nyt hän keskittyy maailmantilanteeseen - ilmastonmuutoksen seurauksiin sekä köyhien ja etuoikeutettujen eroon tilanteessa, jossa resurssit eivät jakaudu tasaisesti.

 

Myös korona kuuluu asioihin, joihin ihminen on toimillaan maapallon ajanut.

 

Mazzarella kirjoittaa kuitenkin entiseen tapaan myös yleisinhimillisistä asioista - ajasta, muistista, ystävyydestä ja kaipauksesta.

 

Siten Syksystä syksyyn on yhtaikaa sekä prosessi että raportti, havainnollinen dokumentti vuodesta, jolloin kaikki muuttui.

MARJA-RIITTA VAINIKKALA