P%20Suvilehto.jpg

 

Kaleva 14.9.2020

Rauhoittavia runoja ja parantavia tarinoita

 

TIETOKIRJA

Pirjo Suvilehto: Oi ihana satu - Lasten ja nuorten kirjallisuusterapia. Avain 2020.

 

Kirjallisuusterapia on yksi luovuusterapioista, joista perinteisimpiä ovat musiikki- ja kuvataideterapia. Kirjallisuusterapia tuli Suomeen 1980-luvun alussa, mutta asemansa se on vakiinnuttanut vasta viime vuosina käynnistyneen pitkäjänteisen ammatillisen koulutuksen myötä.

 

Pirjo Suvilehdon tietokirja Oi ihana satu pohjaa hänen väitöskirjaansa (2008), joka on ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa väitöstasoinen avaus lasten ja nuorten kirjallisuusterapiaan ja luovaan kirjoittamiseen. Nyt ilmestynyt teos tarjoaa tiedon lisäksi harjoitteita ja kirjavinkkejä niin kirjallisuusterapeuttisia menetelmiä käyttävien kasvuryhmien kuin kliinisen yksilöterapian käyttöön.

 

Lukeminen ja kirjoittaminen eheyttävässä tarkoituksessa tähtää itsetuntemuksen ja itseilmaisun sekä vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Ryhmässä tekstejä jaettaessa syntyy oivallus, että kukaan ei ole yksin vaan muillakin on samanlaisia ongelmia. Yksilöterapiassa tekstin kautta käydään dialogia terapeutin kanssa.

 

Suvilehto valottaa näiden menetelmien mahdollisuuksia nuoruuden haasteissa ja opintojen tukena esimerkiksi graduahdistuksessa.

 

Teos käsittelee kirjallisuuden käyttöä varhaiskasvatuksessa.

 

Vauvojen sanataidetapaamiset voivat alkaa jo neljän kuukauden iässä.

 

Lasten kanssa käytetään terapeuttisia kuvakirjoja ja ikäkaudelle sopivia kirjoitusharjoituksia.

 

Kirjallisuusterapian muista käyttömuodoista kirja esittelee päiväkirja- ja unityöskentelyä. Oma lukunsa on eläinkirjallisuusterapia, johon Suvilehto on perehtynyt erityisalana ponikirjallisuusterapia. Siinä on kyse terapeuttisen kirjoittamisen, lukemisen, eläimen ja luonnon läsnäolon yhdistämisestä.

 

Pandemian aikana lukemisen ja päiväkirjan kirjoittamisen merkitys on kasvanut. "Epävarmoina aikoina haemme lukemalla ja kirjoittamalla selvyyttä: kaunokirjallisuuden henkilöhahmoilta saamme vertaiskokemuksia, tietokirjallisuus auttaa prosessoimaan älyllisellä tasolla sitä, mistä meillä ei ole varmuutta, ja kirjoittaminen saa sisäisen näkyväksi."

 

Oi ihana satu toimii katsauksena kirjallisuusterapian alaan, ja erityisesti se avaa käytännönläheisiä näkökulmia lasten ja nuorten kirjallisuusterapiaan.

 

MARJA-RIITTA VAINIKKALA